CZ EN

ČESKÁ TŘEBOVÁ BAROKNÍ 23. – 28. ZÁŘÍ 2017

MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE

SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017 od 19 hodin, rotunda sv. Kateřiny

KONCERT BAROKNÍ HUDBY

interpretované na dobové nástroje, skladby doplní prezentace místního barokního kancionálu (1667). Účinkují: Consortio Pistorii (vokální soubor a instrumentalisté), barokní flétny: Tereza Haiflerová, Irena Nováková, theorba: Milan Duspiva, varhany: Jan Lorenc.
Vstupné: 50 Kč plné, 30 Kč snížené (děti od 6 let, studenti do 26 let, senioři). Prodej vstupenek na místě půl hodiny před začátkem koncertu.

STŘEDA 27. ZÁŘÍ 2017
Přednáškový sál muzea

SEMINÁŘ „TAK NUTNO PŘITAHOVAT SRDCE...“
BAROKNÍ UMĚNÍ VÝCHODNÍCH ČECH

Program přednášek:

9.30 – 10.45 hodin
Mgr. Petr Horák, Smrt v baroku / smrt baroku. Doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D., „Smutek krásná tvář.“ K motivu řezaných slz a jejich středověké inspiraci. Doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D., Brněnský sochař Ondřej Schweigl a jeho tvorba na pomezí Moravy a východních Čech.

10.45 – 11.00 hodin
přestávka

11.00 – 12.00 hodin
Mgr. Tereza Jiroušková, Sochař Antonín Appeller (1677–1735). Mgr. Petr Arijčuk,
Poznámka k malířským importům římské školy ve východních Čechách.

12.00 – 13.00 hodin
přestávka

13.00 – 14.15 hodin
PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D., Mistr svatokateřinského oltáře, neznámý raně barokní řezbář z východních Čech. Prof. PhDr. Pavel Štěpánek, Ph.D.,
Kostel sv. Jakuba v České Třebové a svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela.
Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D., Umělecká výbava barokního Křenova ve světle archivního bádání.


14.15 – 14.30 hodin
přestávka

14.30 – 15.45 hodin
Zuzana Auská, Restaurování sochy sv. Václava z Lažan u Skutče. BcA. Marek Běťák,
Restaurování Mariánského sloupu na Starém náměstí v České Třebové. Mgr. Jana Voleská, Drobné poznámky k životu Severina Tischlera.

15.45 – 16.00 hodin
přestávka

16.00 hodin
Představení nové publikace vydané Městským muzeem Česká Třebová
„Tak nutno přitahovat srdce...“ Barokní sochařství mezi Českou Třebovou, Lanškrounem, Litomyšlí a Ústím nad Orlicí (Ludmila Kesselgruberová).

17.00 hodin
zakončení semináře


Jednotné vstupné 20 Kč je platné po celý den.
SRDEČNĚ ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST!

ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ 2017
Sraz v 15.00 hodin před kostelem sv. Jakuba Většího

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO BAROKNÍCH SOCHÁCH V ČESKÉ TŘEBOVÉ

Provází PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D., předpokládaná doba trvání cca 1,5 hodiny, akce se koná za každého počasí.
Vstup volný.

Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová,
tel. kancelář 465 534 516, tel. recepce 465 322 634
e-mail: muzeum@mmct.cz
www.mmct.cz
facebook httpps://www.facebook.com/mmctcz