CZ EN

Tak nutno přitahovat srdce…

Městské muzeum Česká Třebová si Vás dovoluje pozvat k účasti na semináři

„Tak nutno přitahovat srdce…
Barokní umění východních Čech“

Seminář je součástí širšího projektu

Česká Třebová barokní

V jeho rámci se uskuteční tyto akce:


23. 9. 2017 koncert barokní hudby s prezentací barokního kancionálu, oboje proběhne v rotundě sv. Kateřiny v České Třebové

26. 9. 2017 přednášky s problematikou každodennosti českého městečka v době barokní (určeno zejména pro školy)

27. 9. 2017 seminář „Tak nutno přitahovat srdce…“

28. 9. 2017 komentovaná prohlídka barokních památek České Třebové


Termín konání semináře: 27. 9. 2017


Místo: Zasedací místnost výstavní budovy Městského muzea Česká Třebová, Klácelova 11

Zaměření: seminář je určen pro odbornou veřejnost, pasivně i pro zájemce z laických řad, prezentované příspěvky se mohou týkat látky barokního výtvarného umění, literatury i hudby, která má výrazné vazby k regionu východních Čech

Rámcový program:

9.00 – 9.30 prezence účastníků
9.30 – zahájení
9.40 – 13.00 dopolední blok příspěvků
13.00 – 14.00 pauza na oběd
14.00 – 17.00 odpolední blok příspěvků
17.00 – ukončení semináře

Příspěvky: přihlášené příspěvky musí mít rozsah do 25 minut, mohou být doprovázeny prezentací v obvyklých formátech (ppt, pdf)

Přihlášení: jméno přednášejícího, kontakt, titul příspěvku, vymezení tématu, odhad délky trvání, zvláštní požadavek na techniku.
Přihlášky a dotazy zasílejte na adresu: kesselgruberova@mmct.cz

Přihlašování je možné do 10. 9. 2017

Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová,
tel. kancelář 465 534 516, tel. recepce 465 322 634
e-mail: muzeum@mmct.cz
www.mmct.cz
facebook httpps://www.facebook.com/mmctcz