CZ EN

KNIHOVNA MMČT ONLINE

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ MIMO PROVOZ


Projekt Knihovna MMČT ONLINE je další službou poskytovanou zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti prostřednictvím webových stránek Městského muzea Česká Třebová. V první etapě tak mají tito zájemci možnost vyhledávat záznamy o více než 2500 titulech z regionální literatury a fondu starých tisků a rukopisů shromážděných v knihovně českotřebovského muzea.

Knihovna Městského muzea Česká Třebová je soustavně budována od založení muzea Janem Tykačem roku 1888. V současnosti je rozdělena na dvě části: sbírkovou a nesbírkovou. Sbírková část zahrnuje literaturu regionální, železniční, esperantskou a fond starých tisků a rukopisů. Je součástí muzejních sbírek a je tudíž spravována podle muzejního zákona. Část nesbírková je zaměřena zejména na společenskovědnou literaturu. Obě části knihovny jsou průběžně doplňovány a badatelům zpřístupněny k prezenčnímu studiu. V současnosti probíhá zpracování celého fondu ve speciální aplikaci systému Bach ProMuzeum.

Nabídkový formulář aplikace Knihovna MMČT ONLINE vychází ze struktury katalogizační karty vedené ke každému tisku či rukopisu. Pro úspěšné vyhledávání je třeba dodržovat několik zásad:

- v nabídce „Kód fondu“ zvolit, zda se má prohledávat regionální literatura či fond starých tisků a rukopisů
- vyhledávat lze i podle jakéhokoliv pouze částečně vyplněného pole
- při zadání více kritérií (vyplnění více polí) mít na paměti, že se vyhledají pouze záznamy, které splňují všechna požadovaná kritéria zároveň
- diakritika, velká a malá písmena nehrají při vyhledávání roli (lze tedy zadat např. výraz ceska trebova)
- při vyhledávání podle osoby (autora, editora, …) vyplnit nejdříve příjmení, za čárkou (bez mezery) případně i křestní jméno nebo jeho počáteční písmeno (např.: Novák,Jan nebo Novák,J nebo Novák)
- nabídku „Hledat ve všech polích“ lze využít v těchto případech:

1. nejste si jistí, které pole máte vyplnit (např. váháte, zda domnělý autor není ve skutečnosti editor)
2. nechcete týž údaj vypisovat do více polí (např. hledáte všechny publikace, kde se v názvu vyskytuje výraz Česká Třebová a zároveň i místo vydání je Česká Třebová)

V případě zájmu si lze vyhledané tisky (rukopisy) objednat do badatelny. Stejně jako knihovní fond je i databáze, v níž lze díky výše zmíněné aplikaci vyhledávat, průběžně doplňována. Může se proto stát, že tisk, o který byste měli zájem, nenaleznete. V tom případě prosím kontaktujte badatelnu, kde se Vám pokusíme pomoci.