CZ EN

STUDOVNA - KNIHOVNA

Městské muzeum Česká Třebová předkládá materiály ke studiu v obou studovnách (původní -na adrese sídla muzea a nové - nacházející se v nové výstavní budově), a to podle charakteru studovaného materiálu.

Objednávky ke studiu je možno podávat e-mailem, telefonicky, písemně kdykoli, osobně v otvíracích hodinách studovny na adrese:

Městské muzeum Česká Třebová
ul. Klácelova 80, Česká Třebová
Otevřeno
středa:  8 - 17 hodin
pátek:   8 - 14 hodin
tel.: 465 534 516
muzeum@mmct.cz

Knihy z regionální knihovny předkládáme i bez předchozího objednání, jiné je třeba předem do studovny objednat. Podle jejich charakteru a množství Vám sdělíme nejbližší možný termín návštěvy

Sbírková část knihovny sestává z těchto částí:

REGIONÁLNÍ KNIHOVNA - badateli nejčastěji využívaná část knihovny. Obsahuje knihy vztahující se k městu Česká Třebová svým obsahem, autorstvím či třeba místem vydání

STARÉ TISKY A RUKOPISY - nepočetná nicméně velmi zajímavá a historicky cenná část knihovny obsahující i jeden prvotisk.

ESPERANTSKÁ KNIHOVNA - v Českých zemích ojedinělá sbírka esperantské literatury obsahující svazky od konce 19. století do současnosti.

ŽELEZNIČNÍ LITERATURA - nepočetná část knihovny, která však obsahuje cenné tisky dokumentující počátky a rozvoj železničního uzlu Česká Třebová.

Tato část knihovny je spravována dle zákona 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

NESBÍRKOVÁ - odborná část slouží ke studiu nejen muzejním pracovníkům, ale samozřejmě i badatelům. Byla budována vedle sbírkové knihovny od konce 19. století. V současnosti je zpracováván katalog této knihovny.

MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ