CZ EN

PROGRAMY MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ

V roce 2017 Vás Městské muzeum Česká Třebová pozve na tyto výstavy

Lovecké zbraně východočeských puškařů

Vernisáž se uskuteční 26. ledna, výstava potrvá do 19. března 2017.

Naši výborníci. Výtvarná zpodobení významných osobností

Vernisáž se uskuteční 6. dubna, výstava potrvá do 28. května 2017.

Muzejní noc v Kozlově

Proběhne tradičně poslední květnovou sobotu, tedy 27. května 2017.

ANO! Svatební obřady v proměnách dvou staletí

Vernisáž se uskuteční 15. června, výstava potrvá do 3. září 2017.

Až do nebes. Z historie letectví ve východních Čechách

Vernisáž se uskuteční 21. září, výstava potrvá do 12. listopadu 2017.

Vánoční výstava betlémů

Vernisáž se uskuteční 3. prosince 2017, výstava potrvá do 7. ledna 2018.


Otevřeno denně mimo pondělí 8-18 hodin.
Změna vyhrazena

Pravidelné semináře

Seminář pro začínající rodopisce

Seminář určený zájemcům o poznání rodinných kořenů probíhá vždy 1. úterý v měsíci od 17 hodin v přednáškovém sále muzea. Lektor: Mgr. Jana Voleská.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).

Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“

Seminář je určen dětem od 5 do 12 let.
Děti se zábavnou formou seznamují s tradičními řemesly a činnostmi. Poznávají základní pracovní postupy vybraných řemesel a osvojují si praktické dovednosti.
Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci v přednáškovém sále muzea (s výjimkou letních prázdnin). Lekce pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) začíná v 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) v 17 hodin.
Lektor: Mgr. Radka Urbánková.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).

Výtvarné umění v proměnách staletí

Seminář určený nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno je věnován přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. V rámci jednotlivých slohových epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby významných světových i domácích představitelů – také k osobnostem a památkám našeho regionu.
Seminář probíhá 3. úterý v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) v přednáškovém sále muzea od 17 hodin.
Lektor: PhDr. Ludmila Marešová Kesselgruberová, PhD. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).

Seminář pro pamětníky staré České Třebové

Seminář je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí. Lektor semináře promítne a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Pamětníci si zde budou moci zavzpomínat na zaniklá místa našeho města a osobně se nad starými fotografiemi setkávat.
Lektor: Martin Šebela
Seminář probíhá poslední úterý v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) v přednáškovém sále muzea od 17 hodin.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).