CZ EN

PROGRAMY MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ

Vás zve na akce pořádané v MĚSÍCI KVĚTNU 2018STÁLÉ EXPOZICE

Dopravní křižovatky

Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, 1. a 8. května 2018 otevřeno dle běžné otvírací doby

VÝSTAVA

To tu ještě nebylo...

Výstava s názvem To tu ještě nebylo... Výtvarně umělecké přírůstky Městského muzea Česká Třebová z let 2003 – 2018 návštěvníky potěší výběrem nejzajímavějších malířských i sochařských děl získaných muzeem v uplynulých patnácti letech. Výstava potrvá do neděle 27. května 2018. Pro školy je možné objednat doprovodný program.

SEMINÁŘE

Seminář pro začínající rodopisce

Je určený zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 1. května 2018 od 17 hodin, tentokrát na téma Metrologické soustavy. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Mgr. Jana Voleská.

Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“

Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční mimořádně ve středu 9. května 2018, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. V květnu si děti vyzkouší práci truhláře. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Bližší informace podá lektorka semináře Mgr. Radka Urbánková (urbankova@mmct.cz).

Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“

Je určený nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. V rámci jednotlivých slohových epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby významných světových i domácích představitelů – také k osobnostem a památkám našeho regionu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 15. května 2018 od 17 hodin, tentokrát na téma Od povrchu k hloubce. Malíři postimpresionismu a jejich tvorba. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

Seminář pro pamětníky staré České Třebové

Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 29. května 2018 od 17 hodin, tentokrát na téma Dějiny nejstaršího řemesla v České Třebové. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Martin Šebela.

Mimořádný cyklus přednášek

Městské muzeum zve širokou veřejnost na cyklus přednášek při příležitosti 740. výročí první zmínky o České Třebové a 100. výročí vzniku Československa. Třetí přednáška z tohoto cyklu dá nahlédnout do dějin každodennosti malého města období středověku a raného novověku. Květnovou přednášku s názvem Hodovní tabule našich předků prosloví PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, a to ve čtvrtek 24. května 2018 od 17 hodin. Přednáška proběhne v přednáškovém sále muzea, vstupné 20 Kč.

Muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského v Kozlově

Letošní turistická sezóna bude zahájena již tradičně v rámci Festivalu muzejních nocí. Muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského se uskuteční v sobotu 26. května 2018 od 19 hodin. Dospělým návštěvníkům večer hudbou zpříjemní skupina Nahonem, pro děti bude kromě tradičního rozptýlení na zahradě chaloupky připraven (v případě příznivého počasí) tajný výlet. Start ve 20 hodin u chaloupky, více informací na www.mmct.cz. Expozice při nočním osvětlení a zahrada upravená pro neformální posezení budou přístupné do 24 hodin. Otvírací doba: červen - srpen: denně mimo pondělí 9 - 17 hodin. Září a říjen: soboty, neděle a svátky 12 - 16 hodin.

Příměstský tábor

Na letní prázdniny muzeum připravuje pro děti od 8 do 12 let příměstský tábor Věřte - nevěřte! Aneb putování po pověstech, za nadpřirozenými a strašidelnými bytostmi. Doba konání je od 9. do 13. července 2018. Přihlášky a potřebné informace jsou od konce března ke stažení na webových stránkách muzea www.mmct.cz.

Mezinárodní den muzeí

O Mezinárodním dni muzeí, který letos připadá na pátek 18. května 2018, bude vstup do muzea volný (platí pro expozice i výstavu).


Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz a na facebooku https://www.facebook.com/mmctcz. Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. kancelář 465 534 516, tel. recepce 465 322 634