CZ EN

PROGRAMY MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ

Vás zve na akce pořádané v MĚSÍCI LISTOPADU 2019STÁLÉ EXPOZICE

Dopravní křižovatky

Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, v neděli 17. listopadu 2019 otevřeno.

SEMINÁŘE

Seminář pro začínající rodopisce

Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 5. listopadu 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Pokračujeme v kurentu. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).Lektor: Mgr. Jana Voleská.

Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“

Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 12. listopadu 2019, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin.  V listopadu na téma Jabkance. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Bc. Pavla Šedivá.

Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“

Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Skvrny a čáry III. Abstrakce 2. poloviny 20. století. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

Seminář pro pamětníky staré České Třebové

Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 26. listopadu 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Počátky Jabkancové pouti a její zakladatelé. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Martin Šebela.

VÝSTAVA

Putovní výstava Regionálního muzea v Chrudimi Od košilky k rubáši aneb narození a smrt v české lidové kultuře

představí lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů. Výstava je doplněna předměty s vazbou na Českotřebovsko. Výstava potrvá do neděle 10. listopadu 2019. Pro školy je možné objednat doprovodný program.

Připravovaná výstava

Vernisáž tradiční vánoční výstavy proběhne o první adventní neděli 1. prosince 2019 od 17 hodin.

Mimořádný cyklus přednášek

Při příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989 připravilo Městské muzeum Česká Třebová pro širokou veřejnost tyto přednášky:

Mýty a realita Sametové revoluce
Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 od 17 hodin, prosloví doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. z Karlovy univerzity.

Politika KSČ na území okresu Ústí nad Orlicí v roce 1989
Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 17 hodin, prosloví Mgr. Radim Dušek ze Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí.

Cáry starých filmů. Historie českého undergroundu
Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17 hodin, prosloví František Stárek.

Rok 1989 v Československu
Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 od 17 hodin, prosloví PhDr. Martin Boštík z Regionálního muzea v Litomyšli.

Češi a Slováci v okamžiku změny 1988-1992
Ve středu 4. prosince 2019 od 17 hodin, prosloví doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. z Karlovy univerzity.

Vstupné na každou přednášku 20 Kč.

AKCE

Při příležitosti 30. výročí listopadových událostí roku 1989 připravilo Městské muzeum Česká Třebová ve spolupráci s DDM Kamarád workshop pro školy, který bude probíhat v týdnu od 11. do 15. listopadu 2019 ve výstavní budově muzea. Rezervace termínu nutná! Objednávky na tel. 465 322 634 (recepce muzea), vstup volný.

Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea a na facebooku https://www.facebook.com/mmctcz. Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. kancelář 465 534 516, tel. recepce 465 322 634