CZ EN

PROGRAMY MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ

Vás zve na akce pořádané v MĚSÍCI SRPNU 2017STÁLÉ EXPOZICE

Dopravní křižovatky

Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin. Výstavní budova městského muzea (Klácelova 11, Česká Třebová).

VÝSTAVA

„Ano!“

Výstava s názvem „Ano!“ Svatební obřady v proměnách dvou staletí potrvá do neděle 3. září. Návštěvníci se mohou těšit zejména na velkou kolekci svatebních šatů dokumentující proměny svatební módy v průběhu 20. století. K dispozici jsou i modely, které si lze vyzkoušet a vyfotit se v nich. Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu proběhne 2. září 2017 od 15 do 16 hodin. Po komentované prohlídce výstavy se návštěvníci dozvědí o svatebních zvycích a budou si moci zkusit uvít kytici.

AKCE

Návštěva muzea a přístupných památek s „cestovním pasem“

Pro hravé a zvídavé návštěvníky připravilo Městské muzeum Česká Třebová „cestovní pas“, se kterým je možno cestovat po muzejních expozicích a přístupných památkách. Obsahuje řadu otázek a úkolů. Pokud držitel pasu navštíví 4 z 5 zahrnutých objektů (muzeum, rotunda sv. Kateřiny, kaple P. Marie Pomocné na Horách, Chaloupka Maxe Švabinského, kostel sv. Bartoloměje v Semaníně), což prokáže nasbíranými razítky v cestovním pasu, získá vstupné do pátého vybraného objektu zdarma. Pas zájemci obdrží na recepci muzea nebo ve všech zpřístupněných památkách.

Zpřístupněné památky

ROTUNDA SVATÉ KATEŘINY

V měsících červenci a srpnu otevřeno denně mimo pondělí 9 – 12 a 13 – 17 hodin

KAPLE PANNY MARIE POMOCNÉ NA HORÁCH

V měsících červenci a srpnu otevřeno o víkendech a svátcích 9 – 12 a 13 – 17 hodin

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ

V měsících červnu až srpnu otevřeno denně mimo pondělí 9 – 17 hodin V měsících září a říjnu otevřeno pouze o víkendech a svátcích 12 – 16 hodin Objednávky větších skupin na tel. 465 534 516 (kancelář muzea) nebo e-mailem: muzeum@mmct.cz

ZVEME TÉŽ K NÁVŠTĚVĚ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE V SEMANÍNĚ

Zde je otevřena expozice s názvem Semanínská renesance, kterou připravil spolek Pro Semanín ve spolupráci s Městským muzeem Česká Třebová. Více na: http://www.obecsemanin.cz/obcanske-sdruzení-pro-semanin/www.mmct.cz


Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz a na facebooku https://www.facebook.com/mmctcz. Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. kancelář 465 534 516, tel. recepce 465 322 634