CZ EN

PROGRAMY MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ

Vás zve na akce pořádané v MĚSÍCI ZÁŘÍ 2018STÁLÉ EXPOZICE

Dopravní křižovatky

Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin, v pátek 28. září 2018 otevřeno.

VÝSTAVA

Když v Třebové strašívalo

Výstava nabízí figurální zpodobení českotřebovských strašidel autora Aleše Drašnara ze Slavoňova (www.impozantum.com). Pro návštěvníky s dětmi je připraven doprovodný program. Výstava potrvá do neděle 2. září 2018.

Vernisáž výstavy

Převratná léta 1914 – 1918 na Českotřebovsku proběhne ve čtvrtek 20. září 2018 od 17 hodin

Výstava mapující události 1. světové války a vzniku republiky je pořádána ve spolupráci se Státním okresním archivem Ústí nad Orlicí a Muzeem československé branné moci 1918-1945. Výstava potrvá do neděle 11. listopadu 2018. Pro školy je možné objednat doprovodný program. Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu proběhne 10. listopadu 2018 od 15 do 16:30 hodin. Sobota v muzeu bude tematicky zaměřena na naši státní symboliku, chybět nebude prohlídka výstavy a výtvarná dílna.

SEMINÁŘE

Seminář pro začínající rodopisce

Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 4. září 2018 od 17 hodin. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Mgr. Jana Voleská.

Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“

Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 11. září 2018, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. V září na téma Přijela pouť. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Bližší informace podá lektorka semináře Mgr. Radka Urbánková (urbankova@mmct.cz).

Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“

Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. V rámci jednotlivých slohových epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby významných světových i domácích představitelů – také k osobnostem a památkám našeho regionu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 18. září 2018 od 17 hodin, tentokrát na téma Pryč od starých slohů! Secese a její výtvarné podoby. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

Seminář pro pamětníky staré České Třebové

Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 25. září 2018 od 17 hodin, tentokrát na téma Obchody a živnosti na starém Trávníku. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Martin Šebela.

Mimořádný cyklus přednášek

Městské muzeum zve širokou veřejnost na cyklus přednášek při příležitosti 740. výročí první zmínky o České Třebové a 100. výročí vzniku Československa. Pátá přednáška z tohoto cyklu dá nahlédnout do české společnosti 19. století s přihlédnutím k situaci na Českotřebovsku. Zářijovou přednášku s názvem Zrušení poddanství aneb společnost na prahu nové doby prosloví doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. z Univerzity Pardubice, a to ve čtvrtek 27. září 2018 od 17 hodin. Přednáška proběhne v přednáškovém sále muzea, vstupné 20 Kč.

VÝSTAVA V KULTURNÍM CENTRU

Kulturní centrum Česká Třebová, Městské muzeum Česká Třebová a Martin Šebela při příležitosti 740. výročí první zmínky o České Třebové pořádají výstavu Fotografie (nejen) pro pamětníky staré České Třebové. Návštěvníci se mohou těšit na fotografie zachycující stará českotřebovská zákoutí, které pocházejí z muzejní sbírky a sbírky Martina Šebely. V neděli 2. září 2018 od 15 hodin proběhne prohlídka výstavy komentovaná Martinem Šebelou. Výstava potrvá do neděle 9. září 2018. Otvírací doba: pondělí – neděle 9 -12 a 14 – 17 hodin. Vstupné: dobrovolné.

Akce – vyhodnocení hry

Vyhodnocení městské vycházkové hry Po stopách významných osobností roku 1918 proběhne v pátek 14. září 2018 v 17:45 na Starém náměstí v rámci akce „Zažijte to znovu“. Ze správných odpovědí budou vylosováni tři vítězové, kteří budou odměněni věcnými cenami. Hru pořádá Městské muzeum Česká Třebová ve spolupráci s Kulturním centrem Česká Třebová, Městskou knihovnou Česká Třebová a DDM Kamarád Česká Třebová.

Zpřístupněné památky:

CHALOUPKA MAXE ŠVABINSKÉHO V KOZLOVĚ

Září – říjen: otevřeno pouze o víkendech a svátcích 12 – 16 hodin. V letošním roce je expozice doplněna o výstavu Jak bývalo v Kozlově.


Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz a na facebooku https://www.facebook.com/mmctcz. Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. kancelář 465 534 516, tel. recepce 465 322 634