CZ EN

PROGRAMY MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ

Vás zve na akce pořádané v MĚSÍCI ÚNORU 2019STÁLÉ EXPOZICE

Dopravní křižovatky

Muzeum a TIC otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.

VÝSTAVA

Stromy jako domy

Interaktivní výstava Stromy jako domy s přírodovědnou tematikou je zapůjčena z Moravského zemského muzea, oddělení Dětské muzeum, a je pořádána ve spolupráci se ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová. Výstava potrvá do neděle 17. března 2019. Pro školy je možné objednat doprovodný program. Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu proběhne 2. března 2019 od 15 do 16:30 hodin. Po komentované prohlídce výstavy se návštěvníci mohou těšit na příjemně strávený čas nad poznáváním, hrami a zajímavostmi z přírody.

SEMINÁŘE

Seminář pro začínající rodopisce

Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 5. února 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Sňatky v lidové kultuře 2. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Mgr. Jana Voleská.

Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“

Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 12. února 2019, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin. V únoru na téma Kupec. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Bližší informace podá lektorka semináře Mgr. Radka Urbánková (urbankova@mmct.cz).

Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“

Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. V rámci jednotlivých slohových epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby významných světových i domácích představitelů – také k osobnostem a památkám našeho regionu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 19. února 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Vstříc modernitě! Fauvismus a futurismus ve výtvarném umění. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.

Seminář pro pamětníky staré České Třebové

Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 26. února 2019 od 17 hodin, tentokrát na téma Potravinářské obchody v České Třebové. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Martin Šebela.

PŘEDNÁŠKA

Přednáška Petra Vomáčky na téma Hraniční kameny se uskuteční ve čtvrtek 21. února 2019 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea. Přednáška bude věnována hraničníkům ze 17. – 19. století nacházejícím se ve východní části Pardubického kraje, a to nejen na zemských hranicích Čech a Moravy, ale i na hranicích dominikálních a rustikálních. Doplněna bude o fotografie jednotlivých hraničních kamenů a jejich „hřbitovů“. Vstupné 20 Kč.


Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea a na facebooku https://www.facebook.com/mmctcz. Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 11, Česká Třebová, tel. kancelář 465 534 516, tel. recepce 465 322 634