CZ EN

PUBLIKAČNÍ ČINOST

Jednou z tradičních cest zpřístupňování a přibližování muzejních sbírek a také informací o nich je publikační činnost, ta je proto pevnou součástí aktivit českotřebovského muzea. Od druhé poloviny osmdesátých let po celá léta devadesátá vycházely drobnější práce, které zejména širší laické veřejnosti předkládaly některá dílčí regionální témata rázu historického, uměleckohistorického, literárního i vlastivědného.

V novém tisíciletí došlo ke zkvalitnění muzejní publikační činnosti produkcí katalogů k některým výstavám, zejména těm, které byly věnovány významným osobnostem města. Další kvalitativní skok pak znamenalo první číslo Muzejní ročenky. Vyšlo roku 2005, jeho náplní byly původní studie převážně odborného rázu. Druhý, prozatím poslední svazek tohoto periodika vyšel jako trojčíslo roku 2008, jeho charakter zůstal nezměněný.

Vedle tiskovin informačního typu vydává muzeum také pohlednice se vztahem k Českotřebovsku. Muzejní pracovníci se rovněž autorsky podílejí na propagačních a turistických materiálech, které vydává Město Česká Třebová.

KATALOGY

Leťte, křídla!

Dušková, L. - Kesselgruberová, L.: Česká Třebová 2008, 12 stran. 60,- Kč

Balada o vášni. Podoby barokního sochařství východních Čech

Tato publikace vyšla jako doprovodná k výstavě stejného názvu (výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová, 21. 4. - 10. 5.2009). Její textová část přináší charakteristiku barokního slohu, naznačuje kořeny radikálního proudu baroka a popisuje, kudy a s kým právě tento slohový proud vstupoval do prostoru východních Čech v sochařském odvětví. Text je doprovázen černobílými fotografiemi toho nejcennějšího, co zde radikálně barokní sochařství zanechalo. Je připojen rovněž seznam a fotografie barokních dřevořezeb (14) i prací v kameni (1), které byly na jmenované výstavě prezentovány. 100,- Kč

CESTOU NECESTOU

Po stopách obrazové sbírky Josefa Gzíla Katalog k výstavě, Česká Třebová 2010

META(L)MORFÓZY

Proměny kovu i Jaromíra Garguláka, 2011

JAN STEKLÍK, KAREL NEPRAŠ, ANNEGRET HEINL, HELENA WILSONOVÁ

Katalog k výstavě, Česká Třebová 2013, 24 stran. 135,- Kč

MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ