CZ EN

PUBLIKAČNÍ ČINOST

Jednou z tradičních cest zpřístupňování a přibližování muzejních sbírek a také informací o nich je publikační činnost, ta je proto pevnou součástí aktivit českotřebovského muzea. Od druhé poloviny osmdesátých let po celá léta devadesátá vycházely drobnější práce, které zejména širší laické veřejnosti předkládaly některá dílčí regionální témata rázu historického, uměleckohistorického, literárního i vlastivědného.

V novém tisíciletí došlo ke zkvalitnění muzejní publikační činnosti produkcí katalogů k některým výstavám, zejména těm, které byly věnovány významným osobnostem města. Další kvalitativní skok pak znamenalo první číslo Muzejní ročenky. Vyšlo roku 2005, jeho náplní byly původní studie převážně odborného rázu. Druhý svazek tohoto periodika vyšel jako trojčíslo roku 2008. Třetí, prozatím poslední svazek tohoto periodika, vyšel jako šestičíslo roku 2014. Charakter periodika zůstává neměnný.

Vedle tiskovin informačního typu vydává muzeum také pohlednice se vztahem k Českotřebovsku. Muzejní pracovníci se rovněž autorsky podílejí na propagačních a turistických materiálech, které vydává Město Česká Třebová.

ROČENKY

I. ROČENKA MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ 2004.

Česká Třebová 2005, 105 stran. 50,- Kč

obsah:

Jana VOLESKÁ, Výroční zpráva Městského muzea Česká Třebová za rok 2004

Martin BOŠTÍK, Profesor Bonifác Buzek a jeho českotřebovští žáci František Matouš Klácel, Emanuel Müller a František Rybička

Jindřich RŮŽIČKA, O vzácném přátelství Františka Václava Krejčího a Eduarda Hubáčka (Z duchovních dějin České Třebové v druhé polovině 19. století)

Jana VOLESKÁ, Pocta Janu Tykačovi (Vznik a vývoj Městského muzea v České Třebové v letech 1888 - 1921 ve světle záznamů v zápisnících muzejního spolku)

Terezie NEKVINDOVÁ, K životu a dílu malíře Josefa Voleského (1895 - 1932)

Ludmila KESSELGRUBEROVÁ, Ten, který udržuje život, čili několik poznámek o dvou českotřebovských sochařích (František Voleský a František Vocl)


II. ROČENKA MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ 2005 - 2007.

Česká Třebová 2008, 126 stran. 100,- Kč

obsah:

Výroční zpráva Městského muzea Česká Třebová za léta 2005 - 2007

Štěpán GILAR, K dataci nejstarší písemné zmínky o místním jménu Třebová

Oldřich PAKOSTA, Symbolika města Česká Třebová

Radim URBÁNEK, Mlýn čp. 32 v Dlouhé Třebové

Lucie DUŠKOVÁ - Ludmila KESSELGRUBEROVÁ, Letem světem čili O snech a skutečnosti českotřebovského sochaře a vynálezce Františka Formánka (1888 - 1964)

Miroslav KAŇKA, Akademický architekt Vojtěch Vanický (1898 – 1983) (Připomínka díla Kotěrova a Gočárova žáka)

Jan ŠEBELA, Geologicko-paleontologická sbírka Městského muzea Česká Třebová, její vznik, geneze a současný stav


III. ROČENKA MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ 2008–2013.

Česká Třebová 2014, 96 stran. 75,- Kč

obsah:

Jana VOLESKÁ, Zprávy o činnosti Městského muzea Česká Třebová za roky 2008 až 2013

František JOHN, K autorství zvonů z roku 1609 v České Třebové a v Semaníně

Ludmila KESSELGRUBEROVÁ, Českou Třebovou křížem krážem (Přehled křížů a křížků postavených v České Třebové)

Milan SKŘIVÁNEK, Náboženští „blouznivci“ ve Svinné a v Kozlově (Malé zamyšlení)

Radim URBÁNEK, Přívratská záhřivka

Štěpán GILAR, Diplomat Jaroslav Novák (1884–1942)

Ludmila KESSELGRUBEROVÁ, Malíř Jan Šplíchal (1894–1942)

Michal HORÁK, Nestránkovaná barevná příloha

MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ