CZ EN

VÝSTAVA SOUČASNÁ

Městské muzeum Česká Třebová Vás zve na výstavu

50+1Českotřebovská zákoutí

na fotografiích a obrazech ze sbírek Martina Šebely a muzea 16. září - 7. listopadu 2021

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 16. září 2021 od 17 hodin. Úvodní slovo pronese Mgr. Jana Voleská, hudbou doprovodí Mgr. Milada Hamplová a Jitka Nováková, dipl. um.

Výstava k loňskému jubileu regionálního historika, sběratele a lektora semináře pro zájemce o českotřebovské dějiny dá nahlédnout do zákoutí, z nichž mnohá se dochovala jen na fotografiích. Výstava doplněná o výtvarná díla nabídne i filmový koutek. Pro školy je možné objednat doprovodný program.


na mapě